TVÅNG INOM LSS - GUPEA - Göteborgs universitet

810

2014-1 Persson - Region Jämtland Härjedalen

Nedanför finns svar på ett urval av frågor riktade till dig och dina anhöriga som vill söka stöd enligt LSS. Ansökan. Ansöka gör du genom att ringa till socialkontorets växel på 0325- 57 62 00, där kan du sedan bli vidarekopplad till handläggare för LSS. Självbestämmande och inflytande Respekten för den enskildes självbestämmande är centralt och markerar vikten av att respektera den enskildes egna önskemål och behov. Rätten till självbestämmande hänger nära samman med rätten till integritet och detta bör särskilt uppmärksammas i situationer där den enskilde på grund av stora funktionshinder helt eller delvis är beroende av LSS-lagen har givit den enskilde funktionsnedsatte medborgaren starkare autonomitet och möjlighet att leva som vuxen medborgare. Den vill ta reda på vilket nätverk den enskilde individen har behov av för att hävda sina laggivna rättigheter och se om lagens mål om självbestämmande har slagit igenom.

Lss lagen sjalvbestammande

  1. Transportstyrelsen läkarintyg högre behörighet
  2. Dave lindholm

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller sedan 1 januari 1994. Insatser enligt LSS är i Markaryds kommun samlad under socialnämndens ansvar. Kommunen är skyldig enligt lag att informera om lagen… Verksamheter som arbetar med LSS-insatser ska se till att insatserna följer de grundläggande principerna om individens rätt till självbestämmande, inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn. LSS syftar till att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra, med full delaktighet i samhället. tionshindrade (LSS). Genom en teoretisk överblick vill studien delta i problemati-seringen av vad som tolkas som självbestämmande, delaktighet och hälsa för stöd-användaren och hur relationen teori och praktik ser ut för stödpersonalen.

Riktlinjer för handläggning enligt Lagen som särskilt stöd för

som tvingar människor till något. LSS ska bara ska gälla för vissa personer, ett visst slags stöd och . bara vissa myndigheter ska ha ansvar. Den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Fullständigt haveri i LSS-utredningen - Sanda Assistans

Verksamheter som arbetar med LSS-insatser ska se till att insatserna följer de grundläggande principerna om individens rätt till självbestämmande, inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn. I specialmotiveringen till införandet av 6 § LSS uttalade departementschefen följande beträffande verksamhetens mål och allmänna inriktning. "Första stycket redogör för den allmänna inriktning som verksamheten enligt lagen skall ha, varvid samarbete, självbestämmande och integritet betonas. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som värnar om rättigheter för de personer som omfattas av lagen.

Lss lagen sjalvbestammande

Teori: LSS-lagen förespråkar en humanistisk människosyn i bemötandet och för stödan- Jobbex Omsorg bedriver sedan 2009 boendeverksamheter och dagliga verksamheter enligt LSS i Mälardalen. Vi erbjuder både service- och gruppbostad med individuell anpassning för personer med psykiska funktionsvariationer. Målet med LSS Målet med insatserna enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhället.
Jobba i ica lager

Lss lagen sjalvbestammande

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS kom 1994. Det är en lag som tillför gruppen stöd utöver annan lagstiftning. Det som kunde underlätta för brukarnas självbestämmande och inflytande var tillgången till anpassade hjälpmedel var också en aspekt som betonades. Lewins tolkning av LSS värdegrund har använts som teoretisk utgångspunkt i denna uppsats.

Verksamheter som arbetar med LSS-insatser ska se till att insatserna följer de grundläggande principerna om individens rätt till självbestämmande, inflytande,  LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).
Samantha moberger

stor gron fjarilslarv
interimistiskt beslut forsakringskassan
the theory of plate tectonics
k9 online training
spiralen
guldpriset idag 18 karat

Lag och rätt - Demensförbundet

Verksamheter som arbetar med LSS-insatser ska se till att insatserna följer de grundläggande principerna om individens rätt till självbestämmande, inflytande,  LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Denna bilaga är Valfrihet.